Hoa hồng Ying Xia Rose

Tên thường gọi: hoa hồng Ying Xia Rose.

Nguồn gốc: trung quốc.

Đặc tính: hoa hồng bụi.

Màu sắc: cam pha trắng hồng.

Lặp hoa: rất tốt.

Kháng bệnh: tuyệt vời.

Số cánh hoa: 120.

Mùi thơm: nhẹ.