Hoa hồng Cổ Đào

Hoa Hồng cổ đào khác Hồng vân khôi ở nhiều điểm. Cùng là hồng cổ có tông màu phấn hồng nhưng Hồng Vân Khôi dày cánh hơn, bông lớn hơn, lá và cuống hoa cũng to hơn, hương thơm hơn. Nhưng hồng đào cổ sai hoa hơn, lặp nhanh hơn.

Tên tiếng Anh: Chưa có tài liệu nghiên cứu.

Đặc tính: Thân bụi.

Màu sắc: Phấn hồng.

Số lượng cánh: 30-35 cánh.

Kích thước trung bình cây trưởng thành: Cao 185-275cm, đường kính tán 185-300cm (ở Việt Nam xuất hiện nhiều cây có kích thước lớn hơn).

Khả năng kháng bệnh: Tốt.